www.yuryev-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Середа, 20 березня 2019 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Юр’ївський район >> Регуляторна політика
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Юр’ївської районної ради Про погодження розміру плати за навчання в комунальному позашкільному навчальному закладі “Юр’ївська районна дитяча музична школа”
Версія для друку Написати листа
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Юр’ївської районної ради
«Про встановлення плати за навчання
в комунальному позашкільному навчальному закладі
“Юр’ївська районна дитяча музична школа”

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.
Необхідність підготовки проекту рішення Юр’ївської районної ради “Про встановлення плати за навчання в комунальному позашкільному навчальному закладі “Юр’ївська районна дитяча музична школа”
обумовлено Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1997р. № 260 ”Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей”, відповідно до якої розмір плати батьків за навчання у державних школах естетичного виховання дітей визначається один раз на рік дирекцією цього закладу за погодженням з органами місцевої виконавчої влади, та Постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 року № 374 ”Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей ”, згідно з якою встановлюються граничні розміри плати за навчання у державних школах естетичного виховання.
Згідно ст. 26 Закону України ”Про позашкільну освіту” діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування здобувають позашкільну освіту безоплатно, порядок встановлення розміру плати за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) визначається Кабінетом Міністрів України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей місцевих бюджетів.
У зв’язку з тим, що на законодавчому рівні відбулися зміни, які впливають на собівартість послуги (ремонт приміщень, матеріально-технічне забезпечення, інші послуги) виникла необхідність переглянути затверджені у 2014 році розміри батьківської плати на місяць за навчання.
На сьогодні діє такий розмір плати за навчання, який було затверджено рішенням Юр’ївської районної ради “Про погодження розміру плати за навчання в комунальному позашкільному навчальному закладі “Юр’ївська районна дитяча музична школа” 26 листопада 2014 р. № 321- 36/VІ :
- фортепіанний відділ - 60 грн на місяць.

Значне зростання накладних витрат потребує значного збільшення асигнувань на утримання закладів. Однак, асигнувань із районного бюджету по загальному фонду кошторису недостатньо для забезпечення виконання районною дитячою музичною школою функціональних обов’язків відповідно до Статуту в повному обсязі. Проектом рішення передбачається встановлення розміру батьківської плати за навчання в розмірі 80 грн. на місяць.

Значною частиною проекту регуляторного акту є затвердження пільгових категорій дітей, як це передбачено документами та встановлення додаткових пільг, завдяки можливостей бюджету.

Звільнення від плати за навчання та встановлення пільг з плати за навчання в ЮРДМШ виноситься на розгляд сесії районної ради.
Проектом рішення передбачається безоплатне навчання 100%:
дітей-інвалідів;
дітей-сиріт;
дітей, позбавлених батьківського піклування.

Від платні за навчання звільняються на 50%:
діти з багатодітних сімей;
діти з малозабезпечених сімей;
інші категорії осіб, пільги для яких встановлені Законами України.
Навчання вище перерахованих категорій учнів передбачається здійснювати за рахунок коштів районного бюджету.

2. Мета і завдання регулювання

- отримання додаткових джерел фінансувакння для поліпшення статутної діяльності школи;
- залучення до навчання дітей пільгових категорій;
- спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення матеріально-технічної бази та інші видатки школи;
- збереження існуючого контингенту учнів.

3. Механізм та заходи досягнення задекларованої мети та завдань

Проектом рішення встановлюється розмір щомісячної плати батьків за навчання дітей в КПНЗ ”Юр’ївська районна дитяча музична школа” на 2015-2016 навчальний рік.

Зазначеним проектом забезпечується утримання (виплата заробітної плати) одного викладача, а також (ремонт приміщень, матеріально-технічне забезпечення, інші послуги) можливість учням навчатися мистецькій освіті за невеликі кошти.

4. Альтернативи

Для забезпечення досягнення встановленої мети даним проектом регуляторного акта пропонується встановлення чітко визначених розмірів батьківської плати за навчання учнів та пільги у Юр’ївській районній дитячій музичній школі.

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає. В умовах постійного підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги залишити на теперішньому рівні витрати на утримання школи не є реальним.

Обраний спосіб:
- відповідає вимогам чинного законодавства;
- забезпечує досягнення цілей державного регулювання;
- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;
- повністю відповідає потребам у вирішенні проблем.

5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей в разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття регуляторного акта музичною школою будуть реалізовані повноваження надані:
- Законом України „ Про освіту ”;
- Законом України „ Про позашкільну освіту ”;
- Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 „ Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей ”;
- ст. 43 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”.
Негативного впливу від прийняття нового регуляторного акта не передбачається. Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта.

Прийняття даного регуляторного акта дозволить чітко визначити затратний механізм районного бюджету та плати за навчання дітей (батьківської плати) в КПНЗ «Юр’ївська районна дитяча музична школа». Найбільш впливовими зовнішніми чинниками, що впливають на дію регуляторного акта буде зміна чинного законодавства та нормативно-правових актів у сфері початкової спеціалізованої мистецької освіти.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Впровадження вимог цього регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету. Для суб’єктів господарської діяльності впровадження цього регуляторного акта також не потребує додаткових витрат.


Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акта.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акта щодо правильності розрахунку плати за навчання дітей (батьківської плати) у КПНЗ «Юр’ївська районна дитяча музична школа» здійснюється контролюючими органами.

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Від прийняття запропонованого проекту рішення передбачаються наступні результати:

- збереження існуючого контингенту учнів;
- збільшення учнів пільгових категорій;
- забезпечення виплати заробітної плати викладачу.

7.Строк дії регуляторного акта.
Термін дії запропонованого регуляторного акта — 1 навчальний (2015/2016) рік, з можливістю внесення змін до нього. Протягом зазначеного періоду дії регуляторного акта передбачається:
- можливості зміни розміру оплати батьків за навчання протягом навчального року з урахуванням можливостей місцевого бюджету;
- дотримання принципів державної регуляторної політики.

8.Показники ефективності регуляторного акта.

Результативність даного проекту рішення відстежуватиметься за такими показниками:
Кількісними показниками :
- кількість вихованців, які навчаються у ЮРДМШ;
- кількість дітей пільгових категорій, які навчаються у ЮРДМШ;
- плановий контингент учнів;
- загальний обсяг коштів на фінансування ЮРДМШ (утримання вихованців на рік, місяць);
- аналіз батьківської плати за 2 роки.
Якісними показниками:
- соціальна спрямованість даного проекту;
- результативність діяльності закладів.
Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватися після набрання ним чинності з вересня 2015 року. Повторне відстеження планується здійснювати по закінченні 2015 бюджетного року при формуванні місцевого бюджету на 2016 рік. Для визначення показників результативності регуляторного акта будуть використовуватись виключно статистичні дані.
Відділ культури, туризму національностей та релігій райдержадміністрації надає до районної ради до 31.12.2015 року базове відстеження результативності даного акту за вищезазначеними кількісними та якісними показниками.Начальник відділу культури,
туризму, національностей та релігій
Юр’ївської РДА О.А.КАРПЕНКО
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор