www.yuryev-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Неділя, 27 травня 2018 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Юр’ївський район >> Новини
Аналіз «Про стан роботи сільських рад району з питань державної реєстрації актів цивільного стану за 2016рік»
Версія для друку Написати листа

Закон забезпечує людині можливість реалізації природних прав на шлюб, на сім’ю, материнство та батьківство. Він захищає новонароджену дитину, створюючи для неї передумови щасливого життя в сімейному оточенні, в атмосфері любові і розуміння, сприяє виконанню сім’єю різноманітних соціальних функцій, головною серед яких є народження і виховання людини.
Одним з основних завдань Юр’ївського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області є забезпечення повної, своєчасної та правильної державної реєстрації актів цивільного стану, внесення до актових записів цивільного стану змін, їх поновлення і анулювання відповідно до вимог законодавства.

За 2016 рік Юр’ївським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області та виконкомами сільських рад району зареєстровано всього 432 актових записів цивільного стану. З них 127 про народження. Детальну інформацію в розрізі населених пунктів наведено в табл. 1


табл. 1
№ п/пназва органу державної реєстрації актів цивільного стану
зареєстровано народжень
всього
дівчаток
хлопчиків
1Юр’ївський РВ ДРАЦС
43
22
21
2Варварівська с/рада
11
5
6
3Вербуватівська с/рада
10
6
4
4Жемчужненська с/рада
8
4
4
5Новов’язівська с/рада
23
14
9
6Новоіванівська с/рада
2
2
0
7Олександрівська с/рада
6
2
4
8Олексіївська с/рада
3
3
0
9Преображенська с/рада
2
0
2
10Чаплинська с/рада
6
4
2
11Чернявщинська с/рада
6
6
0
12Шандрівська с/рада
7
3
4
По району
127
71
56
Із них по сільських радах
84
49
35

Вже кілька років поспіль народжуваність в Юр’ївському районі зменшується. Аналіз державної реєстрації актів цивільного стану в Юр’ївському районі протягом п’яти років, показали статистику реєстрації народжень: у 2012 році – 159; у 2013 році – 157; у 2014 році – 147; у 2015 році – 133; у 2016 році – 127.

п/п

роки
про народження
про смерть
1
2016
127
227
2
2015
133
226
3
2014
147
232
4
2013
157
235
5
2012
159
252

Дані щодо кількості померлих у районі у розрізі селищних рад та вікових груп наведені у таблиці 2


Таблиця 2
назва органу реєстрації актів цивільного стану
Вікова категорія
Чоловіки
жінки
всього
0-18
18-60
60-100
1
Юр’ївський РВ ДРАЦС
44
0
9
35
18
26
2
Варварівська с/рада
33
0
6
27
16
17
3
Вербуватівська с/рада
16
0
2
14
6
10
4
Жемчужненська с/рада
11
1
3
7
4
7
5
Новов’язівська с/рада
43
0
5
38
19
24
6
Новоіванівська с/рада
11
0
1
10
3
8
4
Олександрівська с/рада
18
0
3
15
11
7
8
Олексіївська с/рада
06
1
0
5
2
4
9
Преображенська с/рада
08
0
3
5
2
6
10
Чаплинська с/рада 11
0
3
8
6
5
11
Чернявщинська с/рада 16
0
2
14
9
7
12
Шандрівська с/рада 10
0
1
9
4
6
13
По району
227
2
38
187
100
127
Із них по сільських радах
183
2
29
152
82
101

Найбільша кількість громадян померли у віці від 60 років (187 чол.- 82.4%). Разом з тим не може не турбувати те, що 16,7 відсотків від загальної кількості померлих припадає на вікову категорію від 18 до 60 років, тобто людей працездатного віку.

Сім’я є найкращим осередком для благополуччя дітей. Норми чинного законодавства покликані забезпечити це, сприяючи зміцненню почуття взаємних обов’язків між подружжям, батьками та дітьми, утвердженню внутрішньої необхідності бути потрібним один одному. Інформація щодо кількості зареєстрованих шлюбів по району наведена в таблиці 3.


табл. 3
№ п/п
назва органу державної реєстрації актів цивільного стану
про шлюб
2012
2013
2014
2015
2016
1
Юр’ївський РВ ДРАЦС
18
17
42
37
40
2
Варварівська с/рада
17
21
12
07
10
3
Вербуватівська с/рада
01
04
05
04
01
4
Жемчужненська с/рада
07
04
08
05
07
5
Новов’язівська с/рада
06
03
03
01
01
6
Новоіванівська с/рада
02
02
0
0
0
4
Олександрівська с/рада
04
02
01
0
01
8
Олексіївська с/рада
0
0
0
0
0
9
Преображенська с/рада
01
01
0
0
0
10
Чаплинська с/рада
03
04
01
02
02
11
Чернявщинська с/рада
02
04
02
01
01
12
Шандрівська с/рада
0
03
0
0
01
13
По району
61
65
74
57
64
Із них по сільських радах
43
48
32
20
24

Із таблиці ми бачимо, що державна реєстрація шлюбу по сільських радах з кожним роком чисельність зменшується, а по Новоіванівській, Олексіївській, Преображенській сільських радах за останні три роки зовсім відсутня державна реєстрація шлюбу.

З метою здійснення контролю за роботою виконкомів сільських рад району з питань державної реєстрації актів цивільного стану, зберігання бланків свідоцтв проводились комплексні перевірки. Так, у 2016 році проведено 11 комплексних перевірок виконкомів сільських, рад району.

Для більш глибокого вивчення сімейного законодавства та недопущення порушень його норм Юр’ївським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області здійснюється певна методична та практична допомога посадовим особам, які проводять державну реєстрацію актів цивільного стану шляхом складання аналізів та узагальнень. Протягом 2016 року складено 20 аналізів та узагальнень.

Пріоритетним напрямком роботи відділу як у 2015 році так і на 2016 рік є виконання вимог частини другої ст. 12 Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, тобто складання виконавчими органами сільських, селищних рад актових записів цивільного стану у електронному вигляді та внесення відомостей, які містяться в них до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Необхідно зазначити, що підключена до Держаного реєстру тільки Чернявщинська сільська рада, яка немаю ключа і в Реєстрі не працює.

Відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 22.08.2007 р. № 1064 “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян” та наказу Міністерства юстиції України від 24.07.2008 р. № 1269/5 №” про затвердження Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян” (зі змінами) по сільських радах не запроваджено та не ведеться Державний реєстр актів цивільного стану громадян в Україні. Актові записи, які складено виконкомами сільських рад вносяться спеціалістом Юр’ївського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.

16.02.2017р.

Провідний спеціаліст Юр’ївського
районного відділу державної реєстрації актів
цивільного стану Головного територіального
управління юстиції у Дніпропетровській області В.І.Турченко

Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор