www.yuryev-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Вівторок, 14 липня 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Юр’ївський район >> Новини
Чужих дітей не буває
Версія для друку Написати листа
Доброго дня, пане міністре! Знаю, що в кінці серпня почне діяти спеціальна процедура виїзду за кордон з дитиною, яка після розлучення батьків проживає з одним з батьків. Збираюся у вересні поїхати із сином за кордон на море. Підкажіть, будь ласка, що мені треба робити – по крокам. Дякую!

Ірина Кузьменко

Ми продовжуємо розвивати ініціативу #ЧужихДітейНеБуває, мета якої - захист прав найменших українців, наших дітей.
Дійсно,на початку липня Верховна Рада прийняла другий пакет законів, однією з найбільш резонансною нормою якого став виїзд дитини, яка проживає у неповній родині, за кордон. Дана норма вступить в силу вже 29 серпня.

Як змінилися норми щодо виїзду дитини за кордон при наявності боргу зі сплати аліментів?
Вже з лютого батьки, які проживають з дитиною, отримали змогу без перешкод виїжджати за кордон з дитиною, якщо другий з батьків має заборгованість з аліментів 6 і більше місяців.
У новому пакеті ми пішли далі.
Безперешкодно поїхати з дитиною в іншу країну тому з батьків, який проживає з дитиною, можна буде, якщо інший з батьків має заборгованість з аліментів 4 місяці. А для дітей з інвалідністю та тяжко хворих дітей – цей строк скорочено до 3 місяців.
Ці норми стосуються усіх поїздок, навіть тих, тривалість яких перевищує 1 місяць.
Які документи вам знадобляться? Для виїзду за межі країни треба взяти у місцевому органі державної виконавчої служби Мін’юсту або у приватного виконавця довідку про наявність заборгованості. При перетині кордону пред’явити цю довідку співробітникам прикордонної служби.
Якщо мова йде про виїзд з хворою дитиною, а борг становить рівно 3 місяці – необхідно також пред’явити документи, які підтверджують хворобу дитини.

Чи можна виїхати без дозволу другого з батьків, коли немає боргу зі сплати аліментів?
Так. Розробляючи другий пакет законів, ми передбачили можливість для батьків та матерів безперешкодно виїхати з дитиною за кордон строком до 1 місяця для відпочинку, лікування, спортивних змагань чи навчання.
Більше того, ми урівняли в правах обох батьків. Тобто з дитиною може виїхати як той з батьків, з ким живе малюк, так і той, хто живе окремо.

Як вивезти на короткий строк дитину за кордон тому з батьків, хто проживає з дитиною, без дозволу іншого?
Перш за все, хочу наголосити, що вивезти дитину може лише матір чи батько, яка не перешкоджає другому з батьків бачитися з малюком і брати участь у вихованні свого сина чи доньки.
За виконання першої умови достатньо поінформувати рекомендованим листом другого з батьків про тимчасовий виїзд дитини за межі України.
У листі має бути указана мета поїздки, куди їде дитина, а також на скільки покидає територію України. Єдиний виняток з цього правила – відсутність інформації про місце проживання другого з батьків.
При перетині кордону України прикордоннику необхідно пред’явити рішення суду про визначення місця проживання дитини або відповідний висновок органу опіки і піклування.

Як вивезти на короткий строк дитину за кордон тому з батьків, хто проживає окремо від дитини?
Для того, щоб скористатися правом поїздки з малюком за кордон той з батьків, який проживає окремо від дитини, повинен належно виконувати батьківські обов'язки і, що найголовніше, не мати заборгованості зі сплати аліментів.
Батько чи матір, які проживають окремо, мають право на виїзд малюка за кордон. Для цього слід рекомендованим листом надіслати відповідне звернення до того з батьків, з ким дитина проживає.
Якщо дозвіл не наданий впродовж 10 днів з моменту, коли ви отримали відмітку про вручення повідомлення, можете сміливо йти до суду.
В порядку спрощеного позовного провадження (за скороченою процедурою) суддя має розглянути вашу заяву та надати дозвіл на виїзд дитини за кордон беззгоди другого з батьків.
При виїзді з України прикордонникам треба буде показати згоду другого з батьків на вивезення дитини або відповідне рішення суду.
Хочу наголосити, що повернутися в Україну треба до завершення строку, який вказаний у дозволі або визначений у рішенні суду.
Яке покарання за порушення строку вивезення дитини?
Аби збалансувати права й обов’язки батьків ми встановили реальну відповідальність для порушників.
За умисне порушення місячного строку встановлена адміністративна відповідальність - штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів, а це від 1700 до 3400 гривень.
Окрім цього, такі батько чи матір втратять на рік право виїзду за кордон з дитиною.
Завдяки другому пакету законодавчих ініціатив #ЧужихДітейНеБуває діти матимуть можливість виїхати за кордон для подорожей, лікування, спортивних змагань та навчання. І не бути заручниками шантажу або суперечок між колишніми чоловіком та дружиною. Ще раз хочу подякувати всім, хто підтримував нашу команду на цьому шляху!
Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, звертайтесь до Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103.
Захищаймо права разом!
Добрый день, господин министр! Знаю, что в конце августа начнет действовать специальная процедура выезда за границу с ребенком, после развода родителей проживает с одним из родителей. Собираюсь в сентябре поехать с сыном за границу на море. Подскажите, пожалуйста, что мне надо делать - по шагам. Спасибо!
Ирина Кузьменко

Мы продолжаем развивать инициативу # ЧужихДетейНеБывает, цель которой - защита прав маленьких украинцев, наших детей. Действительно, в начале июля Верховная Рада приняла второй пакет законов, одной из самых резонансной нормой которого стал выезд ребенка, проживающего в неполной семье, за границу. Данная норма вступит в силу уже 29 августа.

Как изменились нормы о выезде ребенка за границу при наличии долга по уплате алиментов?
Уже с февраля родители, проживающие с ребенком, получили возможность беспрепятственно выезжать за границу с ребенком, если другой родитель имеет задолженность по алиментам 6 и более месяцев. В новом пакете мы пошли дальше. Беспрепятственно поехать с ребенком в другую страну тому из родителей, который проживает с ребенком, можно будет, если другой родитель имеет задолженность по алиментам 4 месяца. А для детей с инвалидностью и тяжело больных детей - этот срок сокращен до 3 месяцев.
Эти нормы касаются всех поездок, даже тех, продолжительность которых превышает 1 месяц.

Какие документы вам понадобятся? Для выезда за пределы страны надо взять в местном органе государственной исполнительной службы Минюста или у частного исполнителя справку о наличии задолженности. При пересечении границы предъявить эту справку сотрудникам пограничной службы.
Если речь идет о выезде с больным ребенком, а долг составляет ровно 3 месяца - необходимо также предъявить документы, подтверждающие болезнь ребенка.

Можно уехать без разрешения второго родителя, когда нет долга по уплате алиментов?
Да. Разрабатывая второй пакет законов, мы предусмотрели возможность для отцов и матерей беспрепятственно выехать с ребенком за границу сроком до 1 месяца для отдыха, лечения, спортивных соревнований или обучения. Более того, мы уравняли в правах обоих родителей. То есть с ребенком может выехать как тот из родителей, с кем живет малыш, так и тот, кто живет отдельно.


Как вывезти на короткий срок ребенка за границу тому из родителей, кто проживает с ребенком, без разрешения другого?
Прежде всего, хочу отметить, что вывезти ребенка может только мать или отец, не препятствует другому родителю видеться с малышом и участвовать в воспитании своего сына или дочери. За выполнение первого условия достаточно проинформировать заказным письмом второго родителя о временном выезд ребенка за пределы Украины.
В письме должно быть указана цель поездки, куда едет ребенок, а также на сколько покидает территорию Украины. Единственное исключение из этого правила - отсутствие информации о месте жительства другого родителя. При пересечении границы Украины пограничнику необходимо предъявить решение суда об определении места жительства ребенка или соответствующее заключение органа опеки и попечительства.
Как вывезти на короткий срок ребенка за границу тому из родителей, кто проживает отдельно от ребенка?

Для того, чтобы воспользоваться правом поездки с малышом за границу родитель, проживающий отдельно от ребенка, должен надлежащим образом выполнять родительские обязанности и, что самое главное, не иметь задолженности по уплате алиментов.
Отец или мать, которые проживают отдельно, имеют право на выезд ребенка за границу. Для этого следует заказным письмом направить соответствующее обращение к тому из родителей, с кем ребенок проживает.
Если разрешение не предоставлено в течение 10 дней с момента, когда вы получили отметку о вручении сообщения, можете смело идти в суд.
В порядке упрощенного искового производства (по сокращенной процедуре) судья должен рассмотреть ваше заявление и предоставить разрешение на выезд ребенка за границу без согласия второго родителя.
При выезде из Украины пограничникам предстоит показать согласие второго родителя на вывоз ребенка или соответствующее решение суда.
Хочу подчеркнуть, что вернуться в Украину нужно до окончания срока, указанного в разрешении или определенный в решении суда.

Какое наказание за нарушение срока вывоза ребенка?
Чтобы сбалансировать права и обязанности родителей мы установили реальную ответственность для нарушителей.
За умышленное нарушение месячного срока установлена ​​административная ответственность - штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов, а это от 1700 до 3400 гривен.
Кроме этого, такой отец или мать потеряют в год право выезда за границу с ребенком. Благодаря второму пакету законодательных инициатив #ЧужихДетейНеБывает дети смогут выехать за границу для путешествий, лечения, спортивных соревнований и обучения. И не быть заложниками шантажа или споров между бывшими супругами. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нашу команду на этом пути!

Если у вас остались вопросы по этому поводу, пожалуйста, обращайтесь в Единый контакт-центр системы бесплатной правовой помощи – 0-800-213-103. Защищаем права вместе!
З повагою,
відділ правової освіти
Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти
Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор